przed politechniką

podstawowe dane

sierpień 2009 r projekt
2010 r realizacja
3196 m2  wielkość terenu
700 m2 nawierzchni
16 drzew
1091 krzewów
291 pnączy i bylin
20 ławek
4 kosze na śmieci
5 stalowych pergol


Wydziału Inżynierii położony tuż przy ruchliwej ulicy był betonowym pustym placem. Dzięki projektowi zamienił się w plac miejski. Stara nawierzchnia z brzydkich płyt betonowych zastąpiona została przez granitowe płyty ujęte w klinkierowe ramy. Wzór nawierzchni nawiązuje do rytmu okien na elewacji budynku. W nawierzchni stworzone zostały wyspy z roślin. Wpisane w owale niewielkie pagórki porośnięte kosodrzewiną, wysokimi trawami i dereniami.

ławki i pergola
mała architektura
plac miejski
projekt terenu
plac miejski
teren publiczny
Dodana została mała architektura – metalowe podpory pod pnącza, ławki i kosze na śmieci. Wieczorem plac rozjaśniają lampy podświetlające nawierzchnię i rośliny.